הודעה: דרושים מנהל/ת מעון למשרה זמנית 

הודעה: הודעה על פתיחת תיבת מכרזים -מכרז 02/2023 לתפעול אספקה התקנה ושיווק של מתקני שילוט חוצות ומתן זכות שיווק ופרסום על מתקנים אלו בעיר בית שמש 

הודעה: הגשת הצעות מכרז פומבי מס' 2/2023 לתפעול אספקה התקנה ושיווק של מתקני שילוט חוצות ומתן זכות שיווק ופרסום על מתקנים אלו בעיר שמש 

הודעה: הזמנה  להגשת בקשה להיכלל במאגר ספקים/קבלנים לצורך השתתפות  במכרזי זוטא  של החברת העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ 

הודעה: מכרז  פומבי מס' 02/2023 לתפעול אספקה התקנה ושיווק של מתקני שילוט חוצות ומתן זכות שיווק ופרסום על מתקנים בעיר שמש

הודעה: הזמנה להצטרף למאגר ספקים של החברת העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ לצורך בסכומים המחייבים מכרז זוטא בהתאם לתקנות העיריות מכרזים, תשמ"ח 1987 לאספקת ציוד, מתקנים, הזנה למעונות היום שבניהולה של החברה.

הודעההזמנה להצטרף למאגר יועצי התעסוקה של החברת העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ

הודעהמכרזי כח אדם פומבי מס' 06-07-08-09-10/2023  עבור  מעונות יום 

הודעהמכרז כח אדם פומבי מס' 05/2023 לתפקיד מנהל/ת  אגף כספים

הודעה: מכרז  פומבי מס' 01/2023 להפעלת מעונות יום בבית שמש 

הודעהמכרזי כח אדם פומבי מס' 02+03+04/2023  לתפקידים: מזכירות,עובד למחלקת מבני ציבור ,עובד למחלקת תשתיות

הודעה:  ההחלטה של וועדת השלושה להתקשרות עם  החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי לניהול ופיקוח על מתן שירותי ליסניג תפעולי לכלי רכ מס' מכרז לת25/2022 

הודעהמכרז כח אדם פומבי מס' 01/2023 לתפקיד מנהל/ת חשבונות

הודעהמכרז כח אדם פומבי מס 03/2022  לתפקיד סגן/נית מנהל אגף כספים

הודעה: שינוי תנאי סף -מכרז כח אדם פומבי לתפקיד מנהל/ת חשבונות

הודעהמכרז כח אדם פומבי לתפקיד מנהל/ת חשבונות

הודעה:  ההחלטה של וועדת השלושה להתקשרות עם  החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי לניהול ופיקוח על מתן שירותי ליסניג תפעולי לכלי רכ מס' מכרז לת/15/2021

הודעה:  הודעה על הארכת מועדים-מכרז  מסגרת פומבי מס' 08/2022 לביצוע עבודות אחזקה,שיפוצים ובינוי

הודעה: מכרז  מסגרת פומבי מס' 08/2022 לביצוע עבודות אחזקה,שיפוצים ובינוי 

הודעהמכרז פומבי מס' 07/2022  להקמת מרכז ספורט בבית שמש

הודעהמכרז כח אדם פומבי לתפקיד מנהל/ת חשבונות

הודעהמכרז פומבי מס' 06/2022  לביצוע החלפת גופי תאורה המיועדים להארת זירת המשחק באצדיון הכדורגל בבית שמש

הודעה:  מכרז  מסגרת פומבי מס' 05/2022 לעבודות לביצוע עבודות  פיתוח ותשתיות בבית שמש

הודעה: מכרז פומבי מס' 04/2022 להשכרת יחידות משרדים בבניין מנהל הנדסה ברחוב הגפן 32 בעיר בית שמש

הודעהמכרז פומבי מס' 03/2022 מכרז מסגרת לביצוע עבודות בינוי ופיתוח של מוסדות חינוך וציבור  בעיר בית שמש

הודעה: מכרז פומבי מס' 02/2022 אדריכל נוף לתכנון אמפי פארק בבית שמש

הודעה: מסמך הבהרות מס 1- הודעה על הארכת מועד הגשת הצעות מכרז 1/2022- לביצוע עבודות עפר, ניקוז, סלילה מים וביוב באזור התעשיה "ישעי", בבית שמש

הודעה: מסמך הבהרות מס 3- הודעה על הארכת מועד הגשת הצעות מכרז 7/2021- לביצוע והקמת מרכז ספורט עירוני קאנטרי בעיר בית שמש

הודעה:  מסמך הבהרות מס 3- הודעה על הארכת מועד הגשת הצעות מכרז 6/2021- לביצוע והקמת מבני חינוך בעיר בית שמש

הודעה: הודעת פרסום  מכרז 01/2022 לביצוע עבודות עפר, ניקוז, סלילה מים וביוב באזור התעשיה "ישעי", בבית שמש

הודעה :מסמך הבהרות מס 2- הודעה על הארכת  מועד הגשת הצעות מכרז 5.21 - ביצוע והקמת בית ספר מפתח הלב בעיר בית שמש

הודעה: מכרז פומבי מס' 06/2021: לביצוע והקמת מבני חינוך בעיר בית שמש

הודעה: קול קורא מס' 10/2021 לתפקיד רכז/ת אזורי להפעלת מרכז נוער

הודעה: מכרז פומבי מס' 04/2021 לביצוע והקמת בית ספר מפתח הלב בעיר בית שמש

הודעה: קול קורא מס' 17/8/2021 לתפקיד רכז/ת מנהלי/ת

הודעה: קול קורא מס' 16/8/2021 לתפקיד הנדסאי/ת

הודעה: קול קורא למפקח עבודות אחזקה וביצוע גינון ונוף בעיר בית שמש

הודעה: מכרז פומבי מס' 12/2020: לביצוע 2 מקוואות מונגשים לנשים במגרשים 501 ו 517 בעיר בבית שמש

הודעה: מכרז פומבי מס' 11/2020: לביצוע עבודות גמרים והשלמות להקמת השלמת עבודות ביצוע מקווה בנחל לוז ברמה א' בבית שמש

הודעה: מכרז פומבי מס' 10/2020 לביצוע 3 מבנים למעונות יום במגרשים 305, 102 ו- 416 בעיר בבית שמש

הודעה: מכרז פומבי 09/2020: להשכרת מבנים יבילים לצורך הפעלת בתי כנסת בעיר בית שמש

הודעה: מכרז פומבי 08/2020: לביצוע עבודות גמרים והשלמות להקמת השלמת עבודות ביצוע מקווה בנחל לוז ברמה א' בבית שמש

הודעה: "קול קורא" מס' 1/2020 לקבלת הצעות למתן שירותי תכנון, ופיקוח עליון לפיתוח והרחבת מסוף אוטובוסים בבית שמש

הודעה: מכרז פומבי 07/2020: לביצוע 2 מקוואות מונגשים לנשים במגרשים 501  ו-517 בעיר בבית שמש

הודעה: מכרז פומבי 06/2020 לתכנון ביצוע אולם ספורט במגרש בצ' – 3 בעיר בבית שמש

הודעה: מודעה לעיתון מכרז 04/2020 לתכנון אספקה והצבה של מבנים יבילים לכיתות גן או כיתות לימוד או בתי כנסת בבית שמש 

הודעה: פרוטוקול וועדת שלשה מיום 19/03/2020 לבחירת שרותי ניהול ופיקוח - לצפייה לחצו כאן

הודעה: מכרז פומבי 2020/03 להקמת בתי ספר וגני ילדים במגרש 603 בבית שמש

הודעה: מכרז פומבי מס' 2/2020 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור של עיריית בית שמש

הודעה: מכרז פומבי מס' 11/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות - לצפייה לחצו כאן

הודעה: מכרז פומבי מס' 10/2019 לתכנון רישוי וביצוע מבנה למשרדי מנהל הנדסה בבית שמש - לצפייה לחצו כאן

הודעה: מודעה לפרסום למתן שירותי תכנון לפרויקט פיתוח אזור תעשיה ישעי בבית שמש - לצפייה לחצו כאן

הודעה: קול קורא למתן שירותי ייעוץ וליווי מקצועי להקמת חלל עבודה משותף בעיר בית שמש - לצפייה לחצו כאן

הודעה: קול קורא לקבלת הצעות לביצוע שירותי ניהול בינוי וביצוע - לצפייה לחצו כאן

הודעה: מכרז פומבי מס' 08/19 לביצוע עבודות עפר, ניקוז, סלילה מים וביוב שלב א' באזור התעשיה "לביא", בבית שמש - לצפייה לחצו כאן

הודעה: נפתחו מכרזי רשות מקרקעי ישראל לרכישת מגרשים באזור התעשיה לביא בית שמש! - לצפייה לחצו כאן

הודעה: מכרז פומבי מס' 7/19 לתפקיד מנהל/ת מנהלת אזורי תעשיה - לצפייה לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 3/19 הודעה על תיקון תנאי סף והארכת מועד הגשת הצעות - לצפייה לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 6/19 למתן זכויות פרסום בעיר בית שמש - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: קול קורא – ליווי שיווקי ואסטרטגי כולל מיתוג אזור תעשייה מערבי בית שמש

הודעה: מכרז 2.19- הארכת מועד ותיקון תנאי סף - לצפייה לחצו כאן

הודעה: מכרז מס' 5/19 לתפקיד מנהל1ת מנהלת אזורי תעשיה - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 4/19 לתפקיד מנהל1ת מחלקת בינוי וביצוע - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 3/19 מתן שירותי תכנון אדריכלי ויועצים להקמת מרכז הספורט העירוני בבית שמש - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 2/19 מתן שירותי תכנון אדריכלי ויועצים להקמת בניין העירייה החדש בבית שמש - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 1/19 לתכנון וביצוע שני מועדוני פיס לנוער בבית שמש - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 3/18 לתפקיד בודק/ת תכניות בחברה הכלכלית - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: מכרז מס' 4/18 לתפקיד בודק/ת תכניות בחברה הכלכלית - לצפייה במכרז לחץ כאן

הודעה: כנס קידום חדשנות בעסקים במרחב בית שמש

הודעה: מכרז פומבי מס' 03/2017 לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות  -  להורדת הקובץ לחץ כאן 

הודעהפנייה לקבלת מועמדויות למשרת מנכ"ל  -  לצפייה במכרז לחץ כאן 

הודעה: מכרז פומבי 04/2017 להקמת מעון יום בן 3 כיתות במגרש 309 ברח' בן איש חי בבית שמש  -  לצפייה במכרז לחץ כאן 

הודעה: מכרז פומבי 1/2018 להקמת מעון יום בן 3 כיתות במגרש 309 ברח' בן איש חי בבית שמש

הודעה: מכרז פומבי 2/2018 להקמת בית הספר על יסודי בבית שמש -  להורדת הקובץ לחץ כאן