דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פומבי מס' 11/2020: לביצוע עבודות גמרים והשלמות להקמת השלמת עבודות ביצוע מקווה בנחל לוז ברמה א' בבית שמש

תשובות לשאלות הבהרה - מסמך הבהרות מס' 1 >>

לצפייה בקובץ המצורף למכרז