טופס רישום למאגר יועצים של החברה

טופס הגשת בקשה להיכלל במאגר הספקים של החברה -בקטגורית: ריהוט רחוב

טופס הגשת בקשה להיכלל במאגר הספקים של החברה -בקטגורית: ציוד קבוע ומתכלה,ריהוט, מצלמות,אביזרי מטבח מתקנים, והזנה למעונות היום בבית שמש 

 

***נוהל התקשרויות ומכרזים 

קולות קוראים

תשתיות

מבני חינוך וציבור

כללי

כח אדם


עבור לארכיון המכרזים