שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז כח אדם פומבי מס' 03/2022 סגן/ית מנהל אגף כספים קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/10/2022 תאריך סגירת המכרז: 26/10/2022
שם המכרז: מכרז כח אדם - מנהל/ת חשבונות קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 29/09/2022
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 08/2022 לביצוע עבודות אחזקה, שיפוצים ובינוי עבור החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 16/08/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 07/2022 להקמת מרכז ספורט עירוני קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 07/07/2022
שם המכרז: מכרז כח אדם - מנהל/ת חשבונות קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/06/2022 תאריך סגירת המכרז: 13/06/2022
שם המכרז: מכרז מס' 06/2022 לביצוע להחלפת גופי התאורה המיועדים להארת זירת המשחק באצטדיון הכדורגל בעיר בית שמש קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 20/06/2022
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 05/2022 לביצוע עבודות תשתית ופיתוח בעיר בית שמש קטגוריה: תשתיות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 20/06/2022
שם המכרז: מכרז כח אדם - מנהל/ת חשבונות קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: כח אדם תאריך פתיחת המכרז: 13/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 19/05/2022
שם המכרז: מכרז כח אדם - רכז בלשכת מנכ"ל קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: כח אדם תאריך פתיחת המכרז: 13/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 19/05/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 04/2022 להשכרת יחידות משרדים בבניין מנהל הנדסה ברחוב הגפן 32 בעיר בית שמש קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 01/05/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 03/2022 מכרז מסגרת לביצוע עבודות בינוי ופיתוח של מוסדות חינוך וציבור בעיר בית שמש קטגוריה: מבני ציבור סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/03/2022 תאריך סגירת המכרז: 24/03/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 02/2022 אדריכל נוף לפיתוח פארק אמפי עבור החברה העירונית לפיתוח בית שמש קטגוריה: תשתיות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/03/2022 תאריך סגירת המכרז: 28/03/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 01/2022 לבחירת מנהל/ת מחלקת בינוי ותשתית קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: כח אדם תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2022 תאריך סגירת המכרז: 23/02/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס 02/2022 מכרז פומבי מס' 02/2022 לבחירת רכז/ת מנהלי קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: כח אדם תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2022 תאריך סגירת המכרז: 23/02/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 01/2022 לביצוע עבודות עפר, ניקוז, סלילה מים וביוב באזור התעשיה "ישעי", בבית שמש קטגוריה: תשתיות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/01/2022 תאריך סגירת המכרז: 15/02/2022
שם המכרז: מכרז מס' 07/2021 להקמת קאנטרי ספורט עירוני קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 03/02/2022
שם המכרז: מכרז מס' 08/2021 לביצוע עבודות בינוי ופיתוח של מוסדות חינוך וציבור בעיר בית שמש קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 03/02/2022
שם המכרז: קול קורא 01/2022 לתפקיד הנדסאי קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/01/2022
שם המכרז: מכרז מס' 06/2021 לביצוע והקמת מבני חינוך בעיר בית שמש קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 27/01/2022
שם המכרז: מכרז מס' 05/2021 לביצוע והקמת בית הספר מגן הלב בעיר בית שמש קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 17/01/2022
שם המכרז: קול קורא כוח אדם - רכז/ת אזורי להפעלת מרכז נוער קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 15/11/2021
שם המכרז: מכרז מס' 2021/04 לביצוע והקמת בית הספר מפתח הלב בעיר בית שמש קטגוריה: מבני ציבור סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/09/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/10/2021
שם המכרז: קול קורא כוח אדם - הנדסאי/ת קטגוריה: מבני ציבור סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 07/11/2021
שם המכרז: קול קורא כוח אדם - רכז/ת מנהלי/ת קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/08/2021
שם המכרז: מכרז כח אדם - מנהל/ת חשבונות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 14/07/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 3/2021 לביצוע עבודות איטום גגות מבני חינוך / ציבור בעיר בית שמש קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 01/08/2021
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעות מחיר למכירת פרסום על מתקני פרסום חוצות בבית שמש קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 09/07/2021
שם המכרז: קול קורא - למפקח עבודות אחזקה וביצוע גינון ונוף בעיר בית שמש קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/06/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2/2021 להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/06/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 1/2021 להקמת בתי ספר וגני ילדים מגרש 306 בבית שמש קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 14/03/2021
שם המכרז: קול קורא למפקח עבודות אחזקה וביצוע גינון ונוף בעיר בית שמש קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 19/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 27/01/2021
שם המכרז: מכרז 13/2020 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות בעיר בית שמש קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 13/01/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 12/2020: לביצוע 2 מקוואות מונגשים לנשים במגרשים 501 ו 517 בעיר בבית שמש קטגוריה: מבני ציבור סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 23/12/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 11/2020: לביצוע עבודות גמרים והשלמות להקמת השלמת עבודות ביצוע מקווה בנחל לוז ברמה א' בבית שמש קטגוריה: מבני ציבור סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 07/12/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 10/2020: לביצוע 3 מעונות יום במגרשים 305, 102 ו- 416 בעיר בבית שמש קטגוריה: מבני ציבור סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 07/12/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 09/2020: להשכרת מבנים יבילים לצורך הפעלת בתי כנסת בעיר בית שמש קטגוריה: מבני ציבור סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/12/2020
שם המכרז: מכרז מס' 08/2020: לביצוע עבודות גמרים והשלמות להקמת השלמת עבודות ביצוע מקווה בנחל לוז ברמה א' בבית שמש קטגוריה: מבני ציבור סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 08/11/2020
שם המכרז: קול קורא מס' 20201/ למתן שירותי תכנון, ופיקוח עליון לפיתוח והרחבת מסוף אוטובוסים בבית שמש קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 06/09/2020
שם המכרז: מכרז מס' 07/2020: לביצוע 2 מקוואות מונגשים לנשים במגרשים 501 ו-517 בעיר בבית שמש קטגוריה: מבני ציבור סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/08/2020
שם המכרז: מכרז מס' 06/2020 לתכנון ביצוע אולם ספורט במגרש בצ' – 3 בעיר בבית שמש קטגוריה: מבני ציבור סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 06/08/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 05/2020 להקמת מעונות יום, ספריה ובעת כנסת מגרש 530 קטגוריה: מבני ציבור סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 25/06/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 04/2020 לתכנון אספקה והצבה של מבנים יבילים לכיתות גן ו/או כיתות לימוד ו/או בתי כנסת בעיר בבית שמש קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/04/2020 תאריך סגירת המכרז: 11/05/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 03/2020 להקמת בתי ספר וגני ילדים במגרש 306 בבית שמש קטגוריה: מבני ציבור סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 18/03/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2/2020 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור שבבעלות עיריית בית שמש - הוארך קטגוריה: מבני ציבור סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 09/03/2020
שם המכרז: מכרז מס' 1/2020 להקמת מעונות יום, ספריה ובית כנסת מגרש 530 בית שמש - הוארך קטגוריה: מבני ציבור סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 03/03/2020
שם המכרז:

הצטרפות למאגר יועצים של החברה העירונית לפיתוח בית שמש

קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 01/01/2022
שם המכרז: מכרז 11/2019 פוטו- וולטאי - הוארך

קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 15/01/2020
שם המכרז: מכרז מספר 10.19 לתכנון והקמה של בניין מנהל ההנדסה - חכ"ל בית שמש - הוארך

קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 23/01/2020
שם המכרז: מכרז 9.19 למתן שירותי תכנון הנדסי שלם אזור התעשייה ישעי בבית שמש קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 02/01/2020
שם המכרז: קול קורא למתן שירותי ייעוץ וליווי מקצועי להקמת חלל עבודה משותף בעיר בית שמש קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 27/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 04/12/2019
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעות לביצוע שירותי ניהול בינוי וביצוע עבור החברה הכלכלית לפיתוח בית שמש בע"מ קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 15/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 25/08/2019
שם המכרז: מכרז משותף מס' 08/19 לביצוע עבודות עפר, ניקוז, סלילה מים וביוב שלב א' באזור התעשיה "לביא", בבית שמש קטגוריה: תשתיות סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 02/09/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 7/19 לתפקיד מנהל/ת אזור תעשייה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 15/05/2019
שם המכרז: מכרז מס' 6/2019 למתן זכויות פרסום בעיר בית שמש קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 30/04/2019
שם המכרז: מכרז מס' 04/19 לתפקיד מנהל/ת מחלקת בינוי וביצוע קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 27/03/2019
שם המכרז: מכרז 05/19 מנהל אזור תעשייה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 27/03/2019
שם המכרז: קול קורא – ליווי שיווקי ואסטרטגי כולל מיתוג אזור תעשייה מערבי בית שמש קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 19/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 28/03/2019
שם המכרז: מכרז מס' 3/19: מתן שירותי תכנון אדריכלי ויועצים להקמת מרכז הספורט העירוני בבית שמש קטגוריה: מבני ציבור סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 15/04/2019
שם המכרז: מכרז מס' 02/19: מתן שירותי תכנון אדריכלי ויועצים להקמת בניין העירייה החדש בבית שמש קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 07/04/2019
שם המכרז: מכרז מס' 01/2019: לתכנון וביצוע שני מועדוני פיס לנוער בבית שמש קטגוריה: מבני ציבור סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 25/03/2019
שם המכרז: מכרז 3/2018: להקמת בי"ס על יסודי במגרש 204 ברח' שחם בבית שמש קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/12/2018 תאריך סגירת המכרז: 31/01/2019
שם המכרז: מכרז מס' 4/18 לתפקיד בודק/ת תכניות בחברה הכלכלית קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 18/12/2018 תאריך סגירת המכרז: 30/12/2018
שם המכרז: מכרז פומבי 2/2018 להקמת בית ספר על יסודי לבנים בבית שמש קטגוריה: מבני ציבור סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/08/2018 תאריך סגירת המכרז: 30/08/2018
שם המכרז: קול קורא להצטרפות למאגר היועצים של החברה מתן שירותי ריכוז מינהלי הנדסי בתחום הבינוי והתשתית קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 05/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 12/07/2018
שם המכרז: מכרז פומבי 1/2018 להקמת מעון יום מגרש 309 קטגוריה: מבני ציבור סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/01/2018 תאריך סגירת המכרז: 04/02/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2017 /4 להקמת מעון יום בן 3 כיתות במגרש הידוע כמגרש 309 ברח' בן איש חי בבית שמש קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/12/2017 תאריך סגירת המכרז: 28/12/2017
שם המכרז: פנייה לקבלת מועמדויות למשרת מנכ"ל קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/11/2017 תאריך סגירת המכרז: 17/12/2017
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 03/2017 להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/11/2017 תאריך סגירת המכרז: 21/12/2017

חזור למכרזים פעילים