WhatsApp Image 2021-01-13 at 14.54.33 (3).jpe
מדובר בבשורה כלכלית חשובה לעיר בית שמש ולאזור כולו כאשר חברות ענק נותנים אמון בתהליכי התנופה והפיתוח של בית שמש כאזור כלכלי צומח.

 

שיווקם המוצלח של הדונמים האחרונים באזור התעשיה לביא חתם את החלק השיווקי של הקת אזור התעשיה.

3 מציעים זכו בשטח של 70 דונם באזור התעשיה לביא מתוך סך כולל של כ- 350 דונם של האזור, בכך למעשה הסתיים בהצלחה רבה שיווק הקרקעות באזור התעשיה לביא.

מדובר באזור תעשיה הנמצא כבר בשלבי פיתוח מתקדמים ומתוכנן להיות מנוף כלכלי שיביא לצמיחה מבורכת לאזור כולו.

אזור התעשיה לביא מביא איתו בשורה של עשרות אלפי מטרים חדשים שישמשו למסחר, תעשיה ותעסוקה למאות רבות של משרות שיוצעו לתושבי האזור.

המיקום המצוין והפיתוח המתקדם המתוכנן של אזור התעשייה, הביאו לכך שחברות ענק מהמשק הישראלי התעניינו וביקשו להשתתף במכרזים על קרקעות באזור התעשייה, מדובר ללא ספק בהבעת אמון גדולה של עולם התעשייה והיזמות בישראל, בתהליכי התפתחות העיר.

פיתוח אזור התעשיה מבוצע ע"י החברה הכלכלית בית שמש בעלות של מעל ל-100 מליון ₪ הכולל את פיתוח כל אזור התעשיה, את כבישי הגישה שסביבו ושדרוג כלל כבישי האזור הסמוכים והמובילים לאזוה"ת ובכך מביאים את אזה"ת לאחד מפארקי התעשייה החזקים הממוצבים בשורה הראשונה של אזורי תעשיה מתקדמים בישראל.

בנוסף לאזה"ת לביא, בחברה הכלכלית כבר עובדים על הכנה לשיווק של אזוה"ת החדש באזור ישעי המתוכנן להיות שילוב של הייטק ותעשיה בגודל כולל של כ-350 דונמים שיוסיף עוד מאות אלפי שטחי משרד ותעשיה מתפתחים, וגם כאן כאמור, ההכנה לשיווק וביצוע הפיתוח יהיו ע"י החברה הכלכלית שכעת עובדים במרץ על יציאה למכרז ראשון של כ150 דונמים ראשונים שיצאו לשיווק ממש בקרוב.

הרב אברהם פרנקל הממונה על החברה הכלכלית בית שמש מציין בסיפוק כי סיום השיווק של אזוה"ת לביא ויציאה בקרוב לשיווק של אזה"ת החדש בישעי הם חלק מחזון הפיתוח של העיר בית שמש שמובילה ראש העיר הד"ר עליזה בלוך ובביצוע של החברה הכלכלית והעומד בראשה המנכ"ל מר זאב לכוביצקי ויחד מובילים תהליכי עומק של פיתוח כלכלת העיר שכעת נושאים פירות כאשר רואים את הבעת האמון של  החברות הגדולות במשק אשר מעוניינים להיות חלק מהתפתחות כלכלת העיר.