אברהם פרנקל 

אברהם פרנקל 

חבר מועצת העיר ממונה החברה הכלכלית ומשמש מ"מ יו"ר החברה

טלפון: 053-3155610

דוא"ל: [email protected]

 

 

אלי לוי

יועץ החברה

טלפון: 052-4375283

דוא"ל: [email protected]

 

 

אלי אליאך

מנהל פרויקטים בינוי

טלפון: 054-2222643

דוא"ל: [email protected]

 

 

רבקה ורשבסקי

מנהלת מחלקת תשתיות

טלפון: 052-7647224

דוא"ל: [email protected]

 

 

ישראל רייכמן

רכז לשכת מנכ"ל

טלפון: 052-8122929

דוא"ל: [email protected]

 

 

דבורה אלבוים

חשבת

טלפון: 052-8122929

דוא"ל: [email protected]

 

שירה צוקר

מנהלת משרד

טלפון: 052-7198318

דוא"ל: [email protected]

 

שירה סרי

הנהלת חשבונות

טלפון: 054-8530477

דוא"ל: [email protected]

 

עידו אדמוני

מנהל פרויקטים בינוי ותשתיות

טלפון: 050-8865885

דוא"ל: [email protected]

 

ליאור לוין

מנהל מנהלת אזורי התעשייה

טלפון: 052-5646906

דוא"ל: [email protected]

זאב לכוביצקי

זאב לכוביצקי

מנכ"ל החברה הכלכלית

טלפון: 054-6471990

דוא"ל: [email protected]


 

 

סימון אדרי

מנהל פרויקטים אגף בינוי

טלפון: 052-53120483

דוא"ל: [email protected]

 

 

רונן בוקובזה

מנהל פרויקטים מבני ציבור ותשתיות

טלפון: 054-2298264

דוא"ל: [email protected]

 

 

חיים פרידמן

רכז תכנון בינוי

טלפון: 050-4798948

דוא"ל: [email protected]

 

 

מוישי לנדסמן

רכז פרויקטים

טלפון: 052-7687819

דוא"ל: [email protected]

 

 

שמחה וועג

רכזת מכרזים והתקשרויות

טלפון: 052-7171073

דוא"ל: [email protected]

 

 

יהודה שלאמע

רכז שילוט

טלפון: 02-5951553

דוא"ל: [email protected]

 

 

רוחי רובינשטיין

הנהלת חשבונות

טלפון: 052-7119495

דוא"ל: [email protected]

 

 

אבי דיק

מנהלת פרויקטים בינוי ותשתיות

טלפון: 054-3974915

דוא"ל: [email protected]