אוהל תפילה לרווחת תושבי שכונת רמה ד נבנה ע"י החברה הכלכלית בית שמש לקראת שבת זכור.

התושבים שכבר מאכלסים את השכונה החדשה רמה ד', ממתינים לאכלוס בתי הכנסת שיועדו עבורם ונמצאים בתהליך של סיום פיתוח המגרשים והכנת המבנים לשימוש, כאשר לבינתיים לתושבי השכונה אין מקום תפילה ראוי.

כאמור לקראת שבת זכור ולקראת פורים הבעל"ט, עם מזג האוויר הקר והסוער, החליט ממונה אגף ההנדסה הרב שמעון גולדברג על מהלך של הקמת אוהל תפילה גדול זמני אשר ישמש את התושבים לתפילה בימים אלו שישמש את התושבים לתפילות לקריאת פרשת זכור וקריאת המגילה.

הקמת האוהל בוצעה ע"י החברה הכלכלית והתושבים נדרשו להשתמש באוהל בפוף להנחיות משרד הבריאות.

התושבים שהופתעו לטובה מהמהלך הודו לרב שמעון גולדברג ממונה הנדסה והרב אברהם פרנקל הממונה על החברה הכלכלית, אשר בעצמו פיקח על מלאכת ההקמה שיהיה על הצד היותר טוב.

הרב אברהם פרנקל מציין כי החברה הכלכלית שמחה לבצע במקצועיות יוזמות ברוכות שכאלו שהם חלק ממדיניות העירייה למען כלל התושבים.

1