דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פומבי מס' 03/2017 להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות

לצפייה בקובץ המצורף למכרז